Bạn đang ở đây

cach pha che vecni

Thông báo

Hiện tại chưa có bài nào được đăng tại mục này! click vào đây để đăng bài
  cách pha chế vecni | Cùng tạo niềm tin

  Trong các chất sơn pha loãng trong dung môi không có nước, dung môi và chất ... Các chất được coi như vecni gồm các chất sau: các chế phẩm dùng để bảo vệ ... Các chất này có thể được nhuộm bằng cách trộn thêm các chất mầu của một ......32.08 - Sơn và vecni (kể cả các loại sơn men và sơn bóng), dựa trên ... Xem tiếp

  HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <table> <td> <tr> <ul>

  Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <li> <ol> <p> <span> <strong> <ul>
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  [ Tạo mã bảo mật khác ]

  Back to top