Bạn đang ở đây

tải phần mềm vẽ chibi trên máy tính

IP
Báo cáo
Tốt

tạo ảnh chibi từ ảnh thật và giống ảnh thật ảnh chibi dễ thương đẹp,thu hút người nhìn


Phần mềm vẽ Chibi - Paint tool SAI Full

Để có thể chạy MomentCam trên một máy tính (hoặc Mac) , bạn sẽ cần BlueStacks App ... Tải về và cài đặt MomentCam từ Google Play (thông qua BlueStacks)....Cài MomentCam trên máy tính, Phần mềm vẽ Chibi Xem tiếp

HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <table> <td> <tr> <ul>

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <li> <ol> <p> <span> <strong> <ul>
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
[ Tạo mã bảo mật khác ]

Back to top