Bạn đang ở đây

dong ho poljot au 10

Thông báo

Hiện tại chưa có bài nào được đăng tại mục này! click vào đây để đăng bài
  2 đồng hồ Poljot, au 10 long lanh ( Giá tốt) | Hàng thời trang khác

  24 Tháng 2 2013 ... Lão Tổng Cua cũng làm một cái mạ vàng, khá nhẹ, đeo dễ đến 10 năm ở Hà nội. ... Tớ định đổi Rolex ngang Poljot là vì đồng hồ Liên Xô có mạ vàng thật. Rolex ... Yêu thằng cái gì “Poljot thật thà” thì nhục từ đầu chí cuối. :'(....Rolex fake vs Poljot thật | Hiệu Minh Blog Xem tiếp

  HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <table> <td> <tr> <ul>

  Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <li> <ol> <p> <span> <strong> <ul>
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  [ Tạo mã bảo mật khác ]

  Back to top